plotter kesim tek renk

Plotter, özellikle çizim ve grafik çıktıların alınmasında kullanılan büyük boyutlu yazıcılardır. Bilgisayar teknolojisi, yabancı kaynaklı olduğundan, Plotter adı ile de bilinirler. Eskiden kalem ile çizdikleri için adları çizici olarak kalmıştır. Günümüzde kalemli, mürekkep püskürtmeli çeşitleri vardır. Plotter günümüzde dijital baskı ve daha çok CAD (Computer Aided Design) programları tarafından desteklenir. Plotter genelde mimarlık, mühendislik, matbaa uygulamalarında yoğun olarak kullanılırlar.